Islandshästen i Sverige

I Sverige är islandshästen den tredje mest populära hästrasen. Det finns ungefär 30 000 islandshästar i vårt land, vilket är ungefär en tredjedel så många som på Island. Varje år förstärks den svenska stammen med ungefär 500 djur som importeras, och dessutom föds det enligt det svenska islandshästförbundet ungefär 1000 föl om året i Sverige.

IslandshästarIslandshästen har en relativt lång historia i Sverige. De första individerna importerades i slutet av 1800-talet för att kunna användas som drag- och arbetsdjur. 1910 importerade företaget Agronom AE Colliander ett större antal djur, ungefär 350 stycken, för att sälja vidare till bönder som var i behov av små och starka djur till sina jordbruk. Det skulle komma att dröja innan man började använda isländska hästar inom hästsporten.

På Island växer hästarna upp i flockar, och lever i en sorts halvvilt tillstånd de första åren. Eftersom de inte har några naturliga fiender får de ofta ströva mer eller mindre fritt i naturen. Det här ställde till problem när de första hästarna som skulle användas inom ridsport importerades till Sverige år 1969. Svenskarna förstod sig inte på hästarna och deras gångarter, och unghästarna var ovana vid människor och blev lätt uppskrämda. Man missade också hästarnas unika egenskaper, och trodde att det rörde sig om tregångarponnyer. Lösningen blev att köpa in fler hästar, och låta dem tränas av erfarna islänningar. Tack vare detta arbete blev islandshästen snabbt mycket populär i Sverige.

Svenska islandshästförbundet

Det svenska islandshästförbundet bildades 1975, och har idag 6500 medlemmar, fördelade på 62 lokalföreningar. Dessa föreningar har ofta namn som Austur (Öst), Dyggur, Frigg, Jarnhestur och Kraftur.

Föreningens kansli finns i Strömsholm i Västmanland, som kan sägas vara den viktigaste orten i häst-Sverige. 1621 grundades ett stuteri på orten, för att föda upp hästar till den svenska armén. Här finns också en hippologutbildning, ett hästsjukhus och ett hästgymnasium.