Vad är det som är speciellt med islandshästen?

Hästen utvecklas